Mit arbejdsliv har i store træk set således ud:

1950 – 1972      Bydreng, ekspedient, lektiehjælper, arbejdsdreng, postbud, tørvegraver, toilet­passer, opvasker, bryggeriarbejder, mejeriarbejder, chauffør, pædagogmedhjælp­er, studentermedhjælp, undervisningsassistent..

1972 – 1975      Lektor ved Den Sociale Højskole i København.

1976 – 1994      Forskellige stillinger på Institut for Social Medicin, Københavns Universitet.

1994 – 2008     Ansat som seniorforsker og senere professor ved Arbejdsmiljøinstituttet, Køben­havn. (Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA).

2008 –    Selvstændig konsulent og forsker. Task-Consult, Gilleleje.

De forskellige CV’er nedenfor dækker perioden fra 1972 til i dag. Læg mærke til, at CV’erne har forskellig længde. Og pas på med at printe den lange version ud.

Forskellige CV’er:

Kort CV (2 sider)

Langt CV (118 sider)

Short English CV (1 side)

Long English CV (18 sider)