Denne side er under redigering. 

Grundlægende består et godt psykisk arbejdsmiljø af to ting: For det første et godt job med indhold og mening, hvor man har en vis indflydelse, og hvor man føler, at man gør en forskel. Det kalder man undertiden Det Udviklende Arbejde. Og for det andet en arbejdsplads, hvor relationerne til ledelsen, til kollegerne og til kunder/borgere er kendetegnet ved høj tillid, retfærdighed, anerkendelse og respekt. Har man et godt job på en god arbejdsplads, skal man prise sig lykkelig.

Man har i mange år talt om De Seks Guldkorn som vejen til det gode job og De Tre Diamanter som opskriften på den gode arbejdsplads. Begge koncepter er baseret på omfattende teori og forskning men er samtidigt gennemprøvede i det virkelige liv. Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke indviklet – det handler om guldkorn og diamanter, og vi behøver ikke mere forskning for at anvende vores viden i praksis.

Vejen til det gode job: De seks guldkorn

Vejen til den gode arbejdsplads: De tre diamanter

 

Bestil et foredrag om guldkorn og diamanter. Skriv til tsk@task-consult.dk