Vejen til det gode job – ”De seks guldkorn”

I Danmark har vi i mange år brugt udtrykket ”De seks guldkorn” om de vigtigste kendetegn ved ”det gode job”.

De seks guldkorn er:

Indflydelse

Mening

Forudsigelighed

Social støtte

Anerkendelse

Krav

Det gode job – undertiden kaldt ”det udviklende arbejde” – er kendetegnet ved, at de fem første af guldkornene er i top, mens det sjette – kravene – er passende. Det dårlige job – somme tider kaldt ”ensidigt gentaget arbejde” – er kendetegnet ved det modsatte. Alle dimensionerne har altså en dobbeltkarakter.

Her er nogle links til materiale om ”De seks guldkorn”:

”De seks guldkorn – vejen til det gode job”

I dette papir fra 2017 gør jeg rede for baggrunden for de seks guldkorn, og man får også historien om, hvordan guldkornene fik deres navn.

”De 6 guldkorn”

I dette papir fra Arbejdsmiljørådet gøres der kort rede for de seks guldkorn. Papiret fylder en enkelt side og er egnet til at blive delt ud ved møder og lignende.

”Fakta og myter om stress”

I denne pjece om stress fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er der et afsnit om de seks guldkorn, hvori deres gøres rede for sammenhængen til stress og andre psykiske reaktioner.