Jeg har i de sidste 40 år holdt hundreder af foredrag for alle mulige forsamlinger – lige fra oplæg for lokale husmoderforeninger til key-note lectures på internationale videnskabelige kongresser. I Task-Consult drejer det sig først og fremmest om oplæg og kurser for arbejdspladser og organisationer. De fleste oplæg er på 2-3 timer, men der er også mange længere forløb på 1-3 dage.

Jeg lægger stor vægt på, at oplæggene skal være skræddersyede til modtagerne, hvilket kræver et godt samarbejdsforløb inden selve oplægget.

Eksempler på foredragsemner:

– Arbejdspladsens sociale kapital – vejen til både arbejdsglæde og højere produktivitet.

– Skolens professionelle kapital – hvad er det, og hvad kan vi bruge det til?

– Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø – potentialer og faldgruber.

–  Fokus på kerneopgaven: Produktivitet, kvalitet og innovation.

 – Drop stress og fravær. Fokusér på det væsentlige, så kommer trivslen af sig selv.

 Hvis du vil forhøre dig om et oplæg, så skriv til tsk@task-consult.dk