Jeg har siden 2008 arbejdet som konsulent for en række organisationer og for både offentlige og private arbejdsgivere. Konsulentbistanden har primært drejet sig om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og/eller social/professionel kapital. Andre emner har været APV, organisering af indsatsen for bedre arbejdsmiljø, arbejdet med kerneopgaven, forholdet mellem arbejdsglæde og produktivitet, udfordringer i forbindelse med større organisationsændringer og hvordan man kommer igennem sparerunder.

Eksempler på konsulentbistand:

– Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø.

– Kortlægning af social og professionel kapital. 

– Fra kortlægning til handling – hvordan kommer vi i gang?

– At arbejde med psykisk arbejdsmiljø – faldgruber og muligheder.

– Fra stress og mobning til stolthed og engagement.

Hvis du vil forhøre dig om konsulentbistand, så skriv til tsk@task-consult.dk