Denne side er under redigering. 

Hvidbogen om social kapital fra 2008 udløste en meget stor interesse for emnet i både den offentlige og den private sektor. Når begrebet vakte så stor genklang, skyldes det nok, at hvidbogen kom på det helt rigtige tidspunkt. Overalt på arbejdsmarkedet var man på udsigt efter begreber, der kunne forbinde ledelse, arbejdsmiljø, trivsel, kerneopgave, produktivitet, og kundetilfredshed med hinanden. Man arbejdede med disse ting adskilt, og man havde fundet ud af, at det ikke rigtig gav de ønskede resultater.

Med social kapital fik man fokus på arbejdsmiljø, kerneopgave og kunder/borgere på én gang, og det har vist sig at være en meget frugtbar tilgang. Senere fik man en knopskydning – nemlig professionel kapital – på uddannelsesområdet. Dette begreb omfatter den sociale kapital, men har tillige fokus på læring og på lærernes professionelle arbejdsfællesskab.

Man kan bestille kurser og oplæg om de to begreber ved at maile til tsk@task-consult.dk

Her er links til bøger og artikler om de to begreber:

Bøger og artikler om social kapital

Bøger og artikler om professionel kapital